ntjm.net
当前位置:首页 >> xxx罪的成语 >>

xxx罪的成语

罪的成语有哪些成语 :罚不当罪、 负荆请罪、 罪魁祸首、 罪孽深重、 戴罪立功、 王子犯法,庶民同罪、 滔天大罪、 罪加一等、 罪不容诛、 千古罪人、 罪有应得、 何罪之有、 罪该万死、 不知者不罪、 罪责难逃、 罪大恶极、 罪恶昭彰、 欲加之罪,何患无辞、 罪恶滔天、 兴师问罪、 非战之罪、 罪不及孥、 无形之罪、 吊民伐罪、 言者无罪闻者足戒、 罪盈恶满、 罪以功除

罚不当罪 [ fá bù dāng zuì ] 当:相当,抵挡. 处罚和罪行不相当.

负荆请罪、罚不当罪、罪不容诛、怀璧其罪、罪魁祸首、吊民伐罪、罪大恶极、戴罪立功、兴师问罪、千古罪人、罪有应得、滔天大罪、知我罪我、罪孽深重、不知者不罪、罪该万死、弥天大罪、将功赎罪、罪恶滔天、何罪之有、匹夫无罪、立功赎罪、罪恶深重、带罪立功、罪加一等、罪人不孥、滔天罪行、出入人罪、将功折罪、罗织罪名罪责难逃、罪恶昭彰、罪业深重、论心定罪、赦过宥罪、问罪之师、故入人罪、罪不可逭、下车泣罪、将功抵罪、奉辞伐罪、欲加之罪何患无辞、委罪于人、赏劳罚罪、死有余罪、欲谁归罪、罪不胜诛、滔天之罪、风流罪过、伐罪吊人、徙善远罪、迁善远罪、罪恶贯盈、罪人不帑、不测之罪、罪有攸归、无形之罪请采纳.

顾犬补牢 比喻事情出了差错,宜及时设法补救.画地为牢 在地上画一个圈当做监狱.比喻只许在指定的范围内活动.亡羊补牢 亡:逃亡,丢失;牢:关牲口的圈.羊逃跑了再去修补羊圈,还不算晚.比喻出了问题以后想办法补救,可以防止划地为牢 相传上古时,于地上画圈,令犯罪者立圈中,以示惩罚.后用以指限制在一定范围内.画地成牢 比喻只许在限定的范围内活动.同“画地为牢”.牛骥共牢 骥:好马.牛跟马同槽.比喻不好的人与贤人共处.

带罪的成语有哪些成语带罪的成语不是很多:〃罪不致死、罪恶滔天、负荆请罪、罪魁祸首、何罪之有、罪有应得、罪不在你、不知者不罪.

罪不可逭罪不容诛罪不胜诛罪大恶极罪大弥天罪当万死罪恶贯盈罪恶迷天罪恶如山罪恶深重罪恶滔天罪恶昭彰罪恶昭著罪该万死罪加一等罪魁祸首罪莫大焉罪逆深重罪孽深重罪人不孥罪上加罪罪业深重罪应万死罪有应得罪有攸归罪责难逃抱罪怀

罪 成语 :罚不当罪、 负荆请罪、 罪魁祸首、 罪孽深重、 戴罪立功、 王子犯法,庶民同罪、 滔天大罪、 罪加一等、 罪不容诛、 千古罪人、 罪有应得、 何罪之有、 罪该万死、 不知者不罪、 罪责难逃、 罪大恶极、 罪恶昭彰、 欲加之罪,何患无辞、 罪恶滔天、 兴师问罪、 非战之罪、 罪不及孥、 无形之罪、 吊民伐罪、 言者无罪闻者足戒、 罪盈恶满、 罪以功除

罄竹难书 qìng zhú nán shū 〖解释〗罄:尽,完;竹:古时用来写字的竹简. 形容罪行多得写不完.

快人快语

才疏志大 才干有限而抱负很大. 发扬光大 发扬:发展,提倡;光大:辉煌而盛大.使好的作风、传统等得到发展和提高. 丰亨豫大 形容富足兴盛的太平安乐景象. 高傲自大 自以为了不起,极其骄傲,看不起别人. 光明正大 心怀坦白,言行正

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ntjm.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com