ntjm.net
当前位置:首页 >> 晕的多音字并组词 >>

晕的多音字并组词

晕车 yùn chē 晕眩 yūn xuàn 晕头转向 yūn tóu zhuàn xiàng 晕厥 yūn jué 晕染 yùn rǎn 晕船 yùn chuán 晕圈 yùn quān 晕倒 yūn dǎo 晕黄 yūn huáng 晕红 yūn hóng 晕场 yùn chǎng 晕月 yùn yuè 晕光 yùn guāng 晕渲 yūn xuàn 晕乎乎 yùn hū hū 晕眉约鬓 yū

就两个读音 我查了新华字典的哟 晕:yūn,头晕、晕倒.晕:yùn,日晕、晕车、眩晕.

[yùn] 太阳或月亮周围形成的光圈:日晕;[yūn] 昏迷:晕倒.

就两个读音 我查了新华字典的哟 晕:yūn,头晕、晕倒.晕:yùn,日晕、晕车、眩晕.

yūn 1、晕厥 [yūn jué] 昏倒;昏眩,暂时失去知觉. 2、晕金 [yūn jīn] 阴阳脉理并具有金漆效果装饰技法. 3、青晕 [qīng yūn] 中心较浓周围渐淡的青黑色圆形斑痕. 4、面晕 [miàn yūn] 脸上泛起红色. 5、羞晕 [xiū yūn] 因害羞而薄红上脸. 6

晕字多音字组词 :黄晕、红晕、眩晕、晕车、晕船、眼晕、抄月晕、晕针、晕池、袭晕厥zd、晕场、日晕、血晕、金晕、晕渲、晕染、贴晕、晕状、风晕、晕倒、苔晕、彩晕、晕目、面晕、气晕、晕昏、羞晕、晕淡、晕裙、醉晕、晕花、晕高、头晕、笑晕、旋晕、青晕、晕珥、电晕、晕黄、色晕

晕目 yùn mù 晕晕忽忽 yùn yùn hū hū 晕乎乎 yùn hū hū 晕车 yùn chē 晕染 yùn rǎn 晕船 yùn chuán 晕圈 yùn quān 晕场 yùn chǎng 晕月 yùn yuè 晕光 yùn guāng 晕倒 yūn dǎo 晕黄 yūn huáng 晕红 yūn hóng 晕渲 yūn xuàn 晕眉约鬓 yūn méi yuē bìn 晕迷 yūn mí 晕淡 yūn dàn 晕昏 yūn hūn 晕晕 yūn yūn 晕裙 yūn qún 晕蚀 yūn shí 晕状 yùn zhuàng 晕头 yūn tóu 晕珥 yūn ěr

晕的多音字成语 【晕晕沉沉】 [yūn yūn chén chén] 【月晕而风】 [yuè yùn ér fēng] 【头昏目晕】 [tóu hūn mù yūn] 【头晕眼花】 [tóu yūn yǎn huā] 【目眩头晕】 [mù xuàn tóu yūn] 【头晕目眩】 [tóu yūn mù xuàn] 【昏头晕脑】 [hūn tóu yūn nǎo]

yùn mù 晕晕忽忽 yùn yùn hū hū 晕乎乎 yùn hū hū 晕车 yùn chē 晕染 yùn rǎn 晕船 yùn chuán 晕圈 yùn quān 晕场 yùn ch

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ntjm.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com