ntjm.net
当前位置:首页 >> 四年级口算题1000道 >>

四年级口算题1000道

640÷80=8 15×5= 75 23×3=69 12×2×5= 120 480÷80=6 16×5=80 27×3= 81 90÷15= 6 48÷4= 12 640÷16= 40 39÷3= 13 24×20= 480 32×3= 96 48÷16= 3 12×8= 96 27×3= 81 56÷14= 4 24÷8= 3 14×2= 28 83-45=38 560÷80= 7 96÷24= 4 40÷20=2 40×30= 1200 37...

640÷80= 15×5= 23×3= 12×2×5= 480÷80= 16×5= 27×3= 90÷15= 48÷4= 640÷16= 39÷3= 24×20= 32×3= 48÷16= 12×8= 27×3= 56÷14= 24÷8= 14×2= 83-45= 560÷80= 96÷24= 40÷20= 40×30= 37+26= 76-39= 605+59= 30×23= 12×8= 27+32= 48+27= 4500×20= 7...

1.45+15×6= 135 2.250÷5×8=400 3.6×5÷2×4=60 4.30×3+8=98 5.400÷4+20×5= 200 6.10+12÷3+20=34 7.(80÷20+80)÷4=21 8.70+(100-10×5)=120 9.360÷40= 9 10.40×20= 800 11.80-25= 55 12.70+45=115 13.90×2= 180 14.16×6= 96 15.300×6= 1800 16.540÷9=...

158+262+138 375+219+381+225 5001-247-1021-232 (181+2564)+2719 378+44+114+242+222 276+228+353+219 (375+1034)+(966+125) (2130+783+270)+1017 99+999+9999+99999 7755-(2187+755) 2214+638+286 3065-738-1065 899+344 2357-183-3...

90÷30=3 640÷20=32 92-58=34 26+54=80 1400×5=7000 420÷70=6 60÷20=3 68÷4=17 450÷50=9 370÷10=37 640÷80=8 15×5=75 23×3=69 12×10=120 480÷80=6 16×5=80 27×3= 81 90÷15= 6 48÷4=12 630÷70=9 12×8=96 60÷30= 2 24×20=480 32×3=96 30÷ 6= 5 48...

640÷80= 8 15×5= 75 23×3= 69 12×2×5= 120 480÷80= 6 16×5= 90 27×3= 81 90÷15= 6 48÷4= 12 640÷16= 40

1.45+15×6= 135 2.250÷5×8=400 3.6×5÷2×4=60 4.30×3+8=98 5.400÷4+20×5= 200 6.10+12÷3+20=34 7.(80÷20+80)÷4=21 8.70+(100-10×5)=120 9.360÷40= 9 10.40×20= 800 11.80-25= 55 12.70+45=115 13.90×2= 180 14.16×6= 96 15.300×6= 1800 16.540÷9=...

90÷30=3 640÷20=32 92-58=34 26+54=80 1400×5=7000 420÷70=6 60÷20=3 68÷4=17 450÷50=9 370÷10=37 640÷80=8 15×5=75 23×3=69 12×10=120 480÷80=6 16×5=80 27×3= 81 90÷15= 6 48÷4=12 630÷70=9 12×8=96 60÷30= 2 24×20=480 32×3=96 30÷ 6= 5 48...

17×40=680100-63=373.2+1.68=4.882.8×0.4=1.1214-7.4=6.61.92÷0.04=480.32×500=1600.65+4.35=510-5.4=4.64÷20=0.23.5×200=7001.5-0.06=1.440.75÷15=0.05

练习口算,做题是非常不便的,现在网上有一款“语音口算速算练习”软件,注册后可以在任何数字的无限至出题练习,而且是真人发音、自动评分、自动出题,练习时间效率高,记忆快,不用笔,也不用任何的学习用品,安装后就可以练习使用,非常方更。...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ntjm.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com