ntjm.net
当前位置:首页 >> 解方程100道及答案 >>

解方程100道及答案

1)2x+8=16 (2)x/5=10 (3)x+7x=8 (4)9x-3x=6 (5)6x-8=4 (6)5x+x=9 (7)x-8=6x (8)4/5x=20 3x+6=18 2(2.8+x)=10.4 (x-3)÷2=7.5 13.2x+9x=33.3 3x=x+100 x+4.8=7.2 6x+18=48 3(x

2(x-2)-3(4x-1)=9(1-x) 11x+64-2x=100-9x 15-(8-5x)=7x+(4-3x) 3(x-7)-2[9-4(2-x)]=22 3/2[2/3(1/4x-1)-2]-x=2 2(x-2)+2=x+1 5x^2+3x+1=0 7x^2+x+12=0 2x^2+4x+4=0 8x^2+3x+1=0 5x^2+3x+2=0 45x^2+3x+100=0 89x^2+335x+1=0 x+1=3 2x+3=5 3x+5=8

分式方程: (X+2)/X=(X+5)/(X+1) X=1 100/(X+3)==200/(X-1) x=-7 4/x+4/x=1 x=9 1/2+1/(x+3)=(2-x)/(x+3) x=-3/2 (x+5)/(x+8)=(x+6)/(x+7) x=-13/2 10/2x=10/x+1/3 x=-15 (x-1)/(x-3)=(x+1)/(x-1) 无解 2/(x-3)=3/(x-3) 无解 3/(x+4)=3/(x-4) 无解 30/(x+

2x+17=35 3x-64=11 12+8x=52 0.8x-4.2=2.2 2x+5=10 3x-15=75 4x+4o=320 3x+77=122 5x-1.6=0.6 6x-4=20 10x-0.6=2.4 500-12x=140 1) 66x+17y=3967 25x+y=1200 答案:x

1)87x+2y=7733 20x+32y=4364 答案:x=87 y=82 2)44x+60y=6340 15x+42y=4122 答案:x=20 y=91 3)11x+74y=3548 71x+45y=4730 答案:x=40 y=42 4)53x+54y=3229 70x+43y=2877 答案:x=11 y=49 5)43x+9y=801 76x+16y=1420 答案:x=9 y=

2x+17=35 3x-64=11 12+8x=52 0.8x-4.2=2.2 2x+5=10 3x-15=75 4x+4o=320 3x+77=122 5x-1.6=0.6 6x-4=20 10x-0.6=2.4 500-12x=140 1) 66x+17y=3967 25x+y=1200 答案:x

(1).(2-1.6*0.5+1.2)除以8% =(2-0.8+1.2)除以8% =(1.2+1.2)除以8% =2.4除以8% =30 (2).96%除以【3-(0.6+204*0.2)】 =96%除以【3-(0.6+0.48)】 =96%除以(3-1.08) =0.96除以1.92 =0.5 (3)250%*15%*240% =2.5*0.15*(0.4*6) =2.5*0.15*0.4*6

3X-(1/2+1/4)=7/12 3X=7/12+3/4 3X=4/3 X=4/9 (2) 6.6-5X=3/4-4X 6.6-0.75=-4X+5X X 1-2(2x+3)= -3(2x+1)2(x-2)-3(4x-1)=9(1-x) 11x+64-2x=100-9x 15-(8-5x)=7x+(4-3x) 3(x-7

(1)2x+8=162x=16-8x=8÷2x=4(2)x÷5=10x=5*10x=50(3)x+7x=88x=8x=8÷8x=1(4)9x-3x=66x=6x=6÷6x=1(5)6x-8=46x=8+4x=12÷6x=2(6)5x+x=96x=9x=9÷6x=1.5(7)8x-8=6x8x-6x=82x=8x=8÷2x=4(8)40÷5x=205x=40÷20x=2÷5x=0.4(9)2x-6=122x=6+122x=

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ntjm.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com